Erdoğan PAMUK


epamuk2001@yahoo.com
  Tüm Yazıları

TASAVVUF KAPISI

Girişi belirsiz bir kapıyı size aralamaya çalışayım. Herkes nasibi kadar kapıya gelebilir ve içerisini gezebilirmiş. Bu gizemli kapıyı yedi senedir açmaya çalışırım lakin bir başıma içeri girmektense birlikte dolaşmak için size de biraz kapıyı aralamak isterim.

Tasavvuf terimi, çok tanımlı olup zaten bu yüzden de anlaşılmaz hale getirildiğini, gizlendiğini düşünüyorum. Tasavvuf,  Sofizm ya da Mistisizm adıyla sistemleştirilerek felsefî akım haline getirilmiştir. 

Bizim Tasavvuf düşüncesinde olup bunu yaşayanlara ve öğretenlere tıpkı Yunus gibi, Şıblî gibi, mutasavvıf denir.                                         

Kuran’ın zahir, görünen, bilinen ya da açık ayetlerinin bir de batın yani gizli, iç anlamları olduğu bilinir ve söylenir. Bâtınilik terimi buradan çıkmıştır.

Ferişteoğlu’yu eminim hiç duymadınız. Ve eserleri: Işk-name, Ahiret-name, Hidayet-name ve Hâb-name’yi de okumadınız. Bu iş İrene Melikoff ve Annemarie Schimmel’e bırakılmayacak kadar önemli olmalıydı Müslüman Türk için…

Kuran’da mukatta harfleri denilen Yâsîn, Tâhâ gibi başlangıç harflerinin gizemini peygamber ve tasavvuf erbabı bilir…

İslam’da Kelam ilmi çerçevesinde hikmet, felsefe anlamına da gelen tasavvuf, takvâya ulaşma metodu olarak işlenir. Dünyada Panteizm, Paganizm rahiplerinin ya da çivili tahtada uyuyup, ateş üzerinde yürüyen Hint fakirlerinin metotlarıyla benzerlikler gösterir.

Sadece kapı aralamakla yetineceğim; öyle Ezoterizm, Ökkültizm ya da bizdeki Huruf ve Cifir gibi ilk insandan, Gazalî uzantısı çağımız filozofları Wittgenstein, Rorty gibi temsilcilerinden bahsedip sizi yormayacağım. Lakin iyi bilinsin ki İslam’dan önce de âlemin esasının sayı ve sesten ibaret olduğunu söyleyen Pisagor gibi düşünürler vardı… Huuuu!

Şu Tevrat’ın ne kadarı muharref, tahrif edilmiş? Ya da doğru İncil’i tasdik edip tamamlama iddiasındaki Kuran, şüphesiz bunlardaki sırlarını da işlemiştir. Hz Musa Sina dağında Yaratandan aldığı esrar ilmini Zohar kitabına almış ve yakınlarına okutmuştur. Ancak Bâtınilik yorumunda şöyle bir sorunsalımız var: İbranicedeki 22 harfin üçü ana harfler olup bunlar hava, su ve ateşi sembolize ediyor; bunlar da kutsal insan bedeninde kafa, göğüs ve karın olarak karşılık buluyor. Öyleyse 29 harfli Arapçanın Ebcet hesabında bu nasıl karşılık buluyor?

Zohar’ın Musa-Hızır esrarını açıklayan Kehf suresindeki gayb ilmi örgüsünün Hurufilikte karşılığı; yıldızları, günleri ve uzuvları 28 ya da 32’ye sayılamak uğraşıdır. Tıpkı Hıristiyanların 666 sayısını simgeleştirme uğraşı gibi…

İslam Tasavvufu esasında Hurufilik ile müşterektir, ortaktır, müttefiktir. Ancak Hurufilikte tenasüh (ölüp beden değiştirme), hulûl (Allahın bazı şekillere girmesi) ve ittihat (Allahla birleşmenin ileri safhası) gibi inançlar görülerek gülünç ve çocuksu bulunmuştur…

İclî, Kerhî, Zünnun, Tüsterî, Cüneyt, Hallaç, Geylanî ve Arabî gibi mutasavvıflar Huruf ilminin de uzmanlarıdır. Ancak bunu Fazlullah Esterabadî, Câvidân isimli eserinde sistemleştirmiştir.

Harflerin sayı değeri ve sayıların harf değeri yani Huruf ilmi ile Cifir ilmi birlikte kullanılarak geleceği ve gaybı bilmek iddiasında olanlar hep vardır. Lakin hayretle müşahedelerimiz ve rüyalarımız dahi olsa itibar etmemelidir. Gaybı ancak Allah bilir denir de bunlar isterse bildirir iddiasındadırlar…

İmam Cafer; Tasavvuf, Huruf ve Cifir ilimlerinin kilit ismidir…

*** Köşe Yazarlarımız İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesidir ve telif hakları İLESAM tarafından korunmaktadır. Köşe Yazarlarımızın yazıları izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka bir yerde yayınlanamaz. İzin almadan yazıları kopyalayıp başka yerde yayınlayanlar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında İLESAM'ın kendilerine açaçağı maddi tazminat davasını kabul etmiş sayılır.

 


 Okunma Sayısı : 1138

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız
E-Posta
Girilecek rakam : 172854
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.