USİD - İLESAM 2021 ÇOCUK EDEBİYATI ROMAN - HİKAYE VE MASAL (KİTAP DOSYASI) YARIŞMASI

20 Ağustos 2021

USİD - İLESAM 2021 ÇOCUK EDEBİYATI
ROMAN - HİKAYE ve MASAL
(KİTAP DOSYASI) YARIŞMASI
İLESAM | TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ |  0.312.419 49 38Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) ve USİD-Uluslararası Sanat ve İlim Derneği’nin sahibi olduğu İmbik ve Efsun Yayınları, Türk Edebiyatına yeni eserler ve isimler kazandırmak, Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek amacıyla ÇOCUK EDEBİYATI Roman, Hikâye ve Masal alanında (KİTAP DOSYASI) 2021 yılında yapılacak bir yarışma düzenleyecektir.
YARIŞMANIN AMACI:

- Sanata ve edebiyata karşı bir heves oluşturmak, genç kuşaklar arasından yeni yetenekler çıkmasına vesile olmak,
-İnceleme ve araştırmayı teşvik etme-Türk Edebiyatına yeni eserler kazandırmak,
-Türk Edebiyatına ve Türk kültürüne hizmet etmek,
-Türkçemizin güzel örneklerle zenginleşmesini sağlamaktır.
 
ORGANLAR:

A- YARIŞMA YÜRÜTME KURULU: Yarışma ile ilgili tüm kurumsal işler İLESAM adına Mine Tokyürek ve Uğur Taşkıran; USİD-Uluslararası Sanat ve İlim Derneği’nin sahibi olduğu İmbik ve Efsun Yayınları adına Neslihan Gürsoy’dan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenip yürütülür.
B- YARIŞMA SEÇİCİ KURULU: Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. 2021 yılı “İLESAM-USİD Roman, Hikâye ve Masal Seçici Kurulu: Mehmet Nuri Parmaksız, Arif Demirbaş, Engin Yalçınkaya, Prof. Dr. Nurullah Çetin, İlter Yeşilay, Pehlivan Uzun, Bilal Dilsiz, Ayhan Nasuhbeyoğlu, İbrahim İlkyaz ve Durak Turan Düz’den oluşmaktadır.
C- SEKRETARYA:“İLESAM-USİD ÇOCUK EDEBİYATI ROMAN-HİKÂYE ve MASAL Kitap Dosyası yarışmasının her tür iletişim ve yazışma hizmetleri Yarışma Sekretaryası tarafından yürütülür. Yarışma Sekretaryası İLESAM Genel Merkezi’dir.
Adres:
İLESAM GENEL MERKEZİ/ İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA
Tel: 0 312 419 49 38 -417 52 65
Faks: 0 312 419 49 39
www.ilesam.org.tr
 
KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmanın son başvuru tarihi, 31 Aralık 2021’dir. Bu tarihten sonra gelecek eser dosyaları kabul edilmeyecektir.
2. Yarışmaya, yayınlanmamış hikâye, roman ve masal dosyası ile yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak dosyalarda konu ve uzunluk serbesttir. Eserlerin içeriği millî ve manevî değerlerimize aykırı olmayacaktır. Eserlerde kullanılan dil Türkiye Türkçesi olacaktır.
4.Eser dosyaları bilgisayarla 12 punto yazılacak ve A4 kağıda 1 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren eser dosyaları kitaplaşacağı için, eser dosyasının, Word formatında hazırlanmış CD’ye yüklenmiş haliyle de gönderilmesi gerekmektedir. Eserler, Türk Dili ve imla kurallarına uygun olacaktır. Yarışmacılar eser dosya metnini belirtilen iletişim adresine göndermelidir.
5. Eserin üzerinde (herhangi bir sayfasında) kimlik bilgileri yer almayacaktır. Bunun yerine, rumuz yazılacaktır. Yarışmacının adı, soyadı, telefonu (cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgileri, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.
6. Yarışmanın sonuçları 2022 yılı Şubat ya da Mart ayı içinde açıklanacaktır.
7. Yarışmaya katılan dosyalardan Roman, Hikaye ve Masal türlerinde sadece 1. olan eserler ; USİD-Uluslararası Sanat ve İlim Derneği’nin sahibi olduğu İmbik veya Efsun Yayınları tarafından yayımlanacaktır. Yarışmaya gönderilen eser dosyalarından birinci olan eserlerin ilk baskısı için telif ücreti olarak dosya sahibine 1.250 TL ve 30 kitap hediye kitap verilecektir. (Daha sonraki baskılar için yazarla yayınevi arasında farklı bir telif anlaşması yapılabilir). Yarışmaya gönderilen hiçbir eser dosyası iade edilmeyecektir.
8. Yarışmanın ödülleri; Mart-Haziran ayı içinde (2022) düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir.
9. Yarışmaya katılacak eser dosyaları hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
10. Yarışmaya eser dosyası ile katılanlar eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, eser dosyalarına hiçbir şekilde basılması için izin vermediklerini, İLESAM-USİD işbirliğinde düzenlenen yarışma şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1 belgeyi İLESAM Genel Merkezi’ne göndermekle/vermekle yükümlüdürler.
11. Yarışmaya gönderilen eserlerin, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu eserler yarışma dışı bırakılır.
12. İLESAM ve USİD-Uluslararası Sanat ve İlim Derneği’nin sahibi olduğu İmbik veya Efsun Yayınları roman, hikâye ve masal dosyası üzerinde yazarına bilgi vererek kısaltma yapabilir. Yarışmaya katılanlar baştan bu maddeyi kabul etmiş olurlar.
13. Yarışma Seçici Kurulu İLESAM-USİD Roman, Hikâye ve Masal 2021 Kitap Dosyası yarışmasında ödüllerden, biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir.
  1. Yarışma Seçici Kurulu İLESAM-USİD Roman, Hikâye ve Masal 2021 Kitap Dosyası yarışmasında birinci olamayan ama basıma değer 10 esere mansiyon ödülü niteliğinde belge verebilir, yazarıyla anlaşarak bu eserleri basabilir.
 
ESERLERİN TESLİMİ

Yarışmaya katılacak dosya sahipleri eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile:
İLESAM GENEL MERKEZİ / İzmir 1. Cad. No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir. Posta ile de gönderebilirler. Ancak, postayla ya da başka bir yolla gönderilen eserlerde evrakların korunması ve yarışma şartlarına uygun olarak ulaştırılması hususunda İLESAM ve USİD-Uluslararası Sanat ve İlim Derneği’nin sahibi olduğu İmbik veya Efsun Yayınları sorumluluk kabul etmez.
 
YARIŞMA TAKVİMİ

1) Bu şartnamenin yayımlandığı, yarışmaya davet niteliğindeki afiş, billboard haber, v.s. gibi unsurların kamuoyuna duyurulduğu tarihten itibaren yarışma başlamıştır.
2) 31 Aralık 2021 Başvuruların bitiş tarihi
3) Sonuçların Açıklanması ve Ödül Törenleri
Yarışmaya gönderilen eserler arasından Seçici Kurul tarafından ödül kazandığı tespit edilen eserler 2022 yılı Şubat ya da Mart ayı içinde basın açıklaması ile duyurulacaktır. Ödül Töreni, 2022 Mart-Haziran ayları içinde sonradan duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.
 
ÖDÜLLER: 

ROMAN DOSYASI:
1. Olan Eser 1.250 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.
HİKÂYE DOSYASI:
1. Olan Eser 1.250 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.
MASAL DOSYASI:
1. Olan Eser 1.250 TL. Para Ödülü ile ödüllendirilecektir.
 
(EK-1)
Her Yarışmacının imzalaması ve yarışmaya göndermesi zorunludur. Her eser dosyası için bir tane hazırlanması yeterlidir.
İLESAM-USİD 2021 ÇOCUK EDEBİYATI
ROMAN - HİKÂYE ve MASAL
KİTAP DOSYASI ESER KATILIM DİLEKÇESİ
 
İLESAM Genel Merkezi’ne,
İLESAM- USİD-Uluslararası Sanat ve İlim Derneği’nin sahibi olduğu İmbik veya Efsun Yayınları Roman, Hikâye ve Masal 2021 Kitap Dosyası yarışmasına gönderdiğim eser dosyası………………….........…kategorisinde değerlendirilmek üzere…………….…….rumuz/rumuzlarını taşıyan eser/eserler bütünüyle kendime aittir.
İLESAM- USİD-Uluslararası Sanat ve İlim Derneği’nin sahibi olduğu İmbik veya Efsun Yayınları Roman, Hikâye ve Masal 2021 Kitap Dosyası Yarışması Şartname hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.
... /... / 2021

ESER SAHİBİ ADI – SOYADI
İMZA
ESER SAHİBİNİN RUMUZU/RUMUZLARI :
ESER SAHİBİNİN ADRESİ :
T.C. KİMLİK NOSU :
E-posta:
TELEFONLAR
Sabit Tel :
Cep :
Faks :
Daha fazla bilgi için: 
www.ilesam.org.tr ve www.usid.org.tr adresine bakabilirsiniz.
 
İLESAM | TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ |  0.312.419 49 38


TÜRKİYE İLİM ve EDEBİYAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ
İLESAM GENEL MERKEZİ

Adres: 
İzmir 1. Cadde No: 33/16 Aydın Apartmanı, Kat:4 Kızılay / ANKARA 

Tel: 0312 419 49 38  / Fax: 0312 419 49 39

Web:  
www.ilesam.org.tr
Web:  www.usid.org.tr
E- Posta : ilesam@ilesam.org.tr

Yorumlar

YorumYap

Lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Girilecek rakam : 23511

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.