USİD’İN 1. OLAĞAN GENEL KURULU 20 Mart 2021 TARİHİNDE YAPILACAK

21 Mart 2021


Değerli Üyemiz,

USİD-Uluslararası Sanat ve İlim Derneğimizin Covid-19 Pandemisi nedeniyle ertelenen 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı; 01/03/2021 tarih ve 8 nolu Yönetim Kurulu kararı ile USİD tüzüğü gereğince 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de İzmir 1. Cadde, No:33/16 Kızılay/Ankara adresindeki İLESAM Genel Merkez Salonunda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de İzmir 1. Cadde, No:33/16 Kızılay/Ankara adresindeki İLESAM Genel Merkez Salonunda yapılacaktır. Çoğunluğun aranmayacağı ikinci toplantıda, katılanların Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye sayısının  iki katı olması toplantının yapılması için yeterli olacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Genel Kurula katılabilmek için üyelerimizin Dernek üye kartı veya nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 1. Olağan Genel Kurula gelemeyen üyelerimiz Tüzük gereği noter onaylı vekâletname verdikleri kişiler aracılığıyla oy kullanabilirler. (Asıl üyeler vekaleten bir üyeyi temsil edebilir). Yönetim Kurulu üyeleri vekaletle oy kullanamaz.

Derneğimizin üyelerine daha iyi hizmet sunabilmesi için genel kurulumuzun mümkün olan en geniş katılımla gerçekleşmesi arzu edilmektedir.

Bu vesile ile 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 11’de belirtilen adreste 1. Olağan Genel Kurul’a tüm üyelerimizin teşriflerini rica eder, saygılar sunarız.

Mehmet Nuri PARMAKSIZ

USİD Genel Başkanı

USİD’İN 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.   Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,

2.   Genel Kurul Divan Başkanlığı’nın oluşturulması,

3.   Açılış konuşması,

4.   Protokol konuşmaları,

5.   Dernek Faaliyet Raporunun okunması,

6.   2019-2020 yılı Dernek Gelir-Gider Kesin Hesap Raporunun okunması,

7.   Raporlar üzerinde görüşmeler,

8.   Yönetim Kurulunun ibrası,

9.   2021-2023 yılı Tahmini Bütçenin Genel Kurulda görüşülmesi ve hesaplar arası aktarma yapılabilmesi için yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 

10. Tüzük değişikliği ve önerge tekliflerinin karara bağlanması

11. Üyelerden alınacak Giriş ücreti ve yıllık aidatın görüşülmesi,

12. Kurullara Ödenecek Hakkı Huzurların görüşülmesi,

13. Derneğin Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerinin seçimi,

14. Dilek ve Temenniler,

15. Kapanış


Yorumlar

YorumYap

Lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Girilecek rakam : 947968

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.