MODERNİZM ve AYDIN SORUNU

10 Haziran 2021

MODERNİZM ve AYDIN SORUNU
Prof.  Dr. Nurullah ÇETİN

Türk milletinin geleneksel dönemden modern döneme geçişi sırasında yaşanan ve yaşanmakta olan sorunlar irdelenmiştir. Ayrıca Türk milletinin gerçek aydınları ile karanlık aydınlar meselesi değişik boyutlarıyla ele alınmıştır. Modernleşmeyi bilimde, teknolojide, faydalı evrensel değerlerde anlamak gerekirken bazı karanlık aydınlar tam tersini yaptılar. İnançta, dinde, millî kültürde ve ahlakta modernleşme adına Türk-İslam kültür ve medeniyetini yok etmeye çalıştılar.

Bu kitapta Türk milletinin geleneksel dönemden modern döneme geçişi sırasında yaşanan ve yaşanmakta olan sorunlar irdelenmiştir. Ayrıca Türk milletinin gerçek aydınları ile karanlık aydınlar meselesi değişik boyutlarıyla ele alınmıştır. Modernleşmeyi bilimde, teknolojide, faydalı evrensel değerlerde anlamak gerekirken bazı karanlık aydınlar tam tersini yaptılar. İnançta, dinde, millî kültürde ve ahlakta modernleşme adına Türk-İslam kültür ve medeniyetini yok etmeye çalıştılar.
Gayret bizden okumak ve okutmak sizden. Yaz tatilini okuyarak değerlendirin. Sigaraya vereceğiniz parayı kitaba verin, evinizde kütüphane kurun, çocuklarınız okusun, torunlarınız okusun. İmkânı olan alıp gençlere hediye etsin.
KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ:
A.MODERNİZM SORUNU
*Bizde Tanzimat’la Başlayan Modernizm ve Türk Edebiyatına Yansımaları
*Modernizm Cehennemi
*Modernizm Zindanı
*Modernizm Kaynaklı Arızalara Karşı Yerli Değerler Önerisi
*Modern Zamanlarda Müslümanlar İçin Hayat Algısı
*Çağın "Alçalan" Bir Değeri: İmajinasyon
*Köktenseküler ve Fundamentalist Bir Âyîn: Pop Seansları
*Marksizmin Bireysel Yüzü: Freudizm
*Pembe Dizilerin Tozpembe Sahte Dünyası
*Put Yapımevi Hollywood
*Yabancılaşmanın Analitik Görünümü
*Bireyci Hevaperestliğe Reddiye
*Modern Batı Medeniyetinin Temel Dinamikleri
*Hevâ Medeniyeti
*Millî Yapımızın Çözülüşünde Bir İllet: Bireycilik
B. KADIN ÜZERİNDEN MODERNİST SALDIRI
*Sizin Değil, Size Dayatılan Kapitalist Stil
*Türk Kadınlarının Gününe Dair
*Modern Kadının Sahici Özgürleşme İradesini Beyan Etme Vaktidir.
*İki Resim ve Türkiye Fotoğrafı
C. İSLAM KAYNAKLI İSLAM MEDENİYETİNE MODERNİST SALDIRI
*Değerler Sorgulamasıyla Yeniden Doğmak
*İşin Sırrı Dengede
*Mide Derdi Olmasaydı Hiçbir Kuş Tuzağa Düşmezdi
*Dünyaya Mestane Bakmak Veya Özge Bir Temaşa İle Geçip Gitmek
*Hayatın Manasını Aşkla Yeniden İdrak
*Cevherini Kaybetmiş Bir Millet
*Mehmet Akif Atamızdan Bugüne Bir Uyarı
*Bir Kedi Yazısı
*İnsanî Özgürlüğü Yeniden Tanımlamak
*İlerlemek İstiyorsan Risk Alacaksın
*Asıl Olan, Tam Merkezinden Konuşmak
*İstiklâlcilik, Amerika’nın Süt Tozunu İçmeyi Reddetmekle Başlar
*Biz Evde Dizi İzliyorduk
*Türk Milletini Dizilerle Sıraya Dizerek Dize Getirmek
*”Du Bakali Nolcek” (Dur Bakalım Ne Olacak) Mankurtluğu
*“Du Bakali Nolcek?”, “Elinin Körü Olcek”
*Hercayi ve Enayinin Konuşmalarına Kulak Misafiri Olmak
*Reisin Evdeşi İle Dahilî Bedhahlara Tokat Aşkettiğinin Resmidir
*İlmin İzzetinin Zevali, Devletin Zevalidir.
*Kafes, Maymunlar, Muzlar ve Tazyikli Su
*Ölmek ve Köle Olmak Dışında Üçüncü Bir Seçenek
*“Bir Paşa Ölmekle Kıyamet mi Kopar?”
*Yandakların İstilası
*Milletvekillerinin Yeminlerine Sadakat, Onların Şerefidir.
*Babil Kulesi Yıkılmalıdır.
*Mankurtlukla İmtihanımız
*Teslimiyetçi Zilletin Bir Uygulaması: Katillere İmtiyaz Tanımak
*Peygamberimizle Alay Etmek
*Kaset ve Din Ticaretiyle Siyaset Yapmak
*Kur’an-ı Kerim’i Pasta Yapıp Yemek
*Fransa’daki IŞİD Saldırısı Münasebetiyle
*Narkissos Trajedisiyle Karartılan Dünya
*Sisyphos Efsanesi Kısır Döngüsüne Mahkumiyet Trajedisi
*İnsan Olarak Var Oluşumuzu Yeniden Sorgulamak
*Akademik Züppenin Dayanılmaz Hafifliği
*Suret Aygırlığına Karşı Siret Medeniyeti
*Anakaradan Sanal Adacıklara Sürgünlük Hali
*Bu Ülkenin Bir Ruhu ve Sahibi Var.
*İngiliz Mr. Ryan’ın Raporunu Bugüne Uyarlamak
*Türk Çocuklarına Erasmus Hazretlerinin Vaftiz Ayini
*Rustaî Hayat Özlemi
*İnsanlık Onuru, Zifiri Karanlıkta Parlayan Bir Hâledir.
Ç. AYDIN SORUNU
*Aydın, Entellektüel ve Âlim
*Türkiye’de Aydın Olmak
*Tam Teslimiyetçi Sömürge Aydını
*Haysiyetli ve Şahsiyetli Aydın İhtiyacı
*Türk Aydınının Soylu Hüznü
*Aydın Sorununa Bir Bakış
Türkiyelilik Söylemi
Bölücülük
Çok Kültürlülükçülük
Avrupa Birliği Meselesi
Küreselcilik
Tarihinizle Yüzleşin Dayatması
Özgüven Sorunu
Millî Değerlerimize Savaş Açma
Bayrak Düşmanlığı
Atatürk Düşmanlığı
Vatan Düşmanlığı
Tarih Düşmanlığı
Çok Dillilik Dayatması
Eyaletçilik ve Federasyonculuk Bölücülüğü
Demokrasiyi Çarpıtma
Ekonomik Sömürü Sistemi
Misyonerlik Meselesi
Türk Ordusu Düşmanlığı
Yerli Oryantalist Yazar Taslakları
Emperyalizmin Yedeğinde Karakol Devletçikler Projesi
*Türk’ün Belası: Ucube Aydın
*Aydın İhaneti ve Rıza Tevfik Örneği
*Nedim’in Türk Aydınlarına Selamı Var
*Ezelî Bir Yaradır Türk Milleti Düşmanlığına Dayalı Aydınlık Taslamak
*Bir Karanlık Aydın Tiplemesi
*Bizde Aydınlanmacı Saldırıyı Anlamak
*Türkiye’de Aydınlanma Düşüncesi
*Bir Özgürlük ve Şahsiyet Tanımlaması
*En Büyük Eksiğimiz, Borazan Çavuşlar.
*Acısı Yarın Çıkacak Olan Gaflet, Dalâlet ve İhanet
Kitabı İsteme Adresleri:
Adres: Kültür Mah. Dr. Mediha Eldem Sokak No:38/15 Kızılay - Çankaya ANKARA
Tel: +90 (312) 430 70 81 - pbx
Fax: +90 (312) 430 70 82 - fax

Yorumlar

YorumYap

Lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Girilecek rakam : 967482

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.